Email – Pro advokáty

Kromě funkce zasílání datových zpráv systém iSpis.cz dále obsahuje následující speciální funkce pro advokáty.


Hlídání stavů soudních řízení

Systém sám rozeznává v přílohách Vašich datových zpráv uvedené soudní spisové značky, které si zapamatuje a pravidelně přes portál Justice.CZ zjišťuje jejich stav. Na změny v řízeních (např. na nabytí právní moci) jste pak upozorněni.

Zápis nařízených jednání do kalendáře

Pokud je v řízení nařízeno jednání, jste na něj upozorněni e-mailem s tzv. pozvánkou (typicky spolu s datovou zprávou od soudu s nařízením jednání), s možností vložit událost do Vašeho kalendáře v MS Outlooku, Kalendáři Google či jiném podporovaném kalendářovém programu.


Hlídání osob v insolvenčním rejstříku

Systém je schopen v dokumentech sám rozeznat zmiňované fyzické a právnické osoby – tyto zařadí do databáze hlídaných subjektů a pokud je vůči osobě vedeno insolvenční řízení, budete na to ihned upozorněni. Hlídání ISIRu tak budete mít zcela automatizováno.